Những kỹ năng đầu tiên như ngửa lên, nghiêng mình và xoay người đều tạo ra những liên kết cần thiết cho sự phát triển sau này. Trong bài viết này, hãy cùng Pamperme đi sâu vào các mốc phát triển của vận động thô từ khi em bé sơ sinh mới chào đời cho đến khi tròn 6 tháng tuổi.

Đọc thêm