PamperMe Việt Nam
Leave this field blank
Bơi Thuỷ Liệu Cho Bé – Bé Khoẻ Bé Vui – PamperMe

Bơi Thuỷ Liệu Cho Bé – Bé Khoẻ Bé Vui – PamperMe

Bơi thuỷ liệu là gì? Thủy liệu cho bé là quy trình chăm sóc và massage cho bé trong môi trường nước, giúp bé tự do vận động chân và tay tạo ra sự linh hoạt với não bộ. Dân dần bé sẽ tập ngồi và đi nhanh hơn so với các bé thông thường. Quy trình bơi thuỷ liệu tại...