PamperMe Việt Nam
Leave this field blank
CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ SƠ SINH VÀ CÁCH CẢI THIỆN THỂ CHẤT CHO BÉ

CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ SƠ SINH VÀ CÁCH CẢI THIỆN THỂ CHẤT CHO BÉ

Sự phát triển của trẻ trong những giai đoạn đầu đời luôn là sự quan tâm hàng đầu của ba mẹ. Để đánh giá được trẻ có đang phát triển bình thường hay không, ba mẹ cần quan tâm các chỉ số như cân nặng, chiều cao, các chỉ số này cũng sẽ phản ánh được tình trạng sức khỏe...