PamperMe Việt Nam
Leave this field blank
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ TRONG NĂM ĐẦU TIÊN

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ TRONG NĂM ĐẦU TIÊN

Trong năm đầu tiên, sự phát triển của trẻ là rất đáng kinh ngạc. Từ khi mới sinh, trẻ đã bắt đầu học hỏi và khám phá thế giới xung quanh mình. Trong vòng 12 tháng đầu đời, trẻ sẽ phát triển nhanh chóng về cả thể chất và trí tuệ.  Các giai đoạn phát triển của trẻ  Giai...