PamperMe Việt Nam
Leave this field blank
THỪA CÂN BÉO PHÌ Ở TRẺ SƠ SINH

THỪA CÂN BÉO PHÌ Ở TRẺ SƠ SINH

Trẻ sơ sinh bị béo phì là một vấn đề ngày càng phổ biến trong xã hội hiện nay. Theo các thống kê, khoảng 10% trẻ sơ sinh trên toàn cầu bị béo phì, đặc biệt là ở các nước phát triển. Béo phì ở trẻ sơ sinh có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm viêm...