PamperMe Việt Nam
Leave this field blank
CÁC TUẦN KHỦNG HOẢNG Ở TRẺ VÀ CÁCH VƯỢT QUA

CÁC TUẦN KHỦNG HOẢNG Ở TRẺ VÀ CÁCH VƯỢT QUA

Wonder Weeks là một khái niệm được đưa ra để giải thích sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong những giai đoạn đầu đời. Các giai đoạn này được gọi là “tuần khủng hoảng” bởi vì  trong suốt quá trình này, trẻ em có thể trở nên khó chịu và dễ bực bội,...